Kto boi się Candida auris? bioMérieux wkracza, aby zaspokoić nowe potrzeby w zakresie identyfikacji mikroorganizmów.

Poważnym problemem służby zdrowia na całym świecie są nowe gatunki patogenów powodujących ciężkie...

Więcej informacji