Co zrobić, aby lepiej wykorzystywać możliwości systemu VITEK® 2 z zaawansowanym systemem ekspertowym Advanced Expert System ™ (AES)?

Oto trzy wskazówki, które pozwolą zwiększyć efektywność systemu:

pobierz PDF


Jak zmienić interpretację antybiotyków dla danego izolatu w oprogramowaniu VITEK® 2 8.01?

Począwszy od wersji 8.01 oprogramowanie VITEK® 2 Systems pozwala zarządzać izolatami z poziomu komputerów zdalnych bez konieczności instalowania oprogramowania. Wersja 8.01 jest najnowszą wersją oprogramowania VITEK® 2 Systems i pozwala klientom zarządzać izolatami w trybie aplikacji sieciowej (nie wymaga instalacji oprogramowania) lub w bardziej tradycyjny sposób – z poziomu oprogramowania systemu VITEK® 2 Systems. Tradycyjne oprogramowanie VITEK® 2 Systems dostępne jest w komputerach bezpośrednio podłączonych do aparatu, podczas gdy aplikacja internetowa VITEK® 2 Systems umożliwia wielu użytkownikom konfigurowanie testów ID and AST i uzyskiwanie jednoczesnego dostępu do wyników badań z dowolnego, podłączonego do sieci komputera posiadającego licencję na pracę zdalną. Aplikacja sieciowa VITEK® 2 Systems Web dostępna jest także w komputerach bezpośrednio połączonych z urządzeniem.

Zmiana interpretacji dla antybiotyku przy użyciu aplikacji VITEK® 2 Systems Web jest bardzo prosta! System pozwala na zmianę interpretacji MIC za pomocą jednego kliknięcia myszy po wyświetleniu informacji szczegółowych dla izolatu (jak pokazano poniżej). Wystarczy najechać nad interpretację kategorii, która ma zostać zmieniona, i kliknąć lewym przyciskiem myszy, jak pokazano poniżej.

System wyświetli wówczas rozwijane pole (widoczne poniżej), które pozwala na wprowadzenie innej interpretacji.

W przypadku tradycyjnego oprogramowania VITEK® 2 Systems (wersja 8.01 lub wcześniejsza) procedura zmiany interpretacji dla antybiotyku jest niemal identyczna. W tym przypadku,
po wyświetleniu informacji szczegółowych dla izolatu system pozwala na zmianę interpretacji dla antybiotyku po naciśnięciu Ctrl + kliknięcie. Wystarczy ustawić kursor nad interpretacją kategorii, która ma zostać zmieniona, nacisnąć i przytrzymać przycisk Ctrl i kliknąć lewym przyciskiem myszy interpretację MIC. Następnie należy wprowadzić nową interpretację i gotowe! To takie proste.

Dostępne są następujące interpretacje w zależności od zastosowanych wartości progowych (np. CLSI, oparte na Global CLSI, EUCAST lub oparte na ogólnych wytycznych europejskich).

S Wrażliwy
I Średniowrażliwy
R Oporny

IE
(wykorzystywany w przypadku wytycznych EUCAST)

Wskazuje, że nie ma wystarczających dowodów na to, że dane gatunki są dobrym celem leczenia wybranym lekiem. Można podać w raporcie wartość MIC z komentarzem, ale bez określania kategorii S, I lub R.

( – )
(wykorzystywany w przypadku wytycznych EUCAST)

Wskazuje, że nie zaleca się badania wrażliwości, ponieważ gatunek jest słabym celem leczenia wybranym lekiem. Izolaty można określić w raporcie jako R bez konieczności przeprowadzania wcześniejszych badań.1

SDD
(wykorzystywany w przypadku wytycznych CLSI)

Wskazuje, że antybiotykowrażliwość zależna jest od stosowanego dawkowania. W przypadku izolatów z wartościami MIC znajdującymi się w zakresie SDD, konieczne jest stosowanie większych dawek, częściej podawanych dawek lub obu tych podejść. Informacje szczegółowe dotyczące tego zagadnienia można znaleźć w dokumencie CLSI M100.

1) European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (Europejski Komitet Badań nad Antybiotykowrażliwością). Tabele wartości progowych wykorzystywanych przy interpretacji wartości MIC i średnic stref, wersja 7.1, 2017 r. http://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/
EUCAST_files/Breakpoint_tables/v_7.1_Breakpoint_Tables.pdf


Jak wyświetlić rozkłady wartości MIC dla każdego proponowanego fenotypu i wizualnie porównać wartości MIC dla izolatów?

Należy kliknąć ikonę kostki (), aby przejść do ekranu informacji szczegółowych AES. Można tu znaleźć listę dostępnych w bazie wiedzy fenotypów dla danego organizmu. Fenotypy zostały przypisane do grup antybiotyków. Aby przejść między grupami antybiotyków można skorzystać z wygodnej, rozwijanej listy. Do każdego fenotypu dołączony jest histogram ilustrujący oczekiwane rozkłady wartości MIC dla każdego badanego antybiotyku (patrz rys. 1). Proponowane dopasowania oznaczone są zielonymi gwiazdkami. Dla każdego fenotypu wyświetlane są różowe kwadraty i trójkąty reprezentujące wartości MIC dla danego antybiotyku. Pozwalają one określić, w jakim stopniu wyniki MIC dla badanego izolatu są porównywalne z oczekiwanymi rozkładami MIC każdego fenotypu (patrz rys. 2).

[source_reference]
Rysunek 1 – Click to enlarge
[/source_reference]

[source_reference]Rysunek 2 – Click to enlarge[/source_reference]


Jak używać kolorowych wskaźników do zidentyfikowania wyników, które wymagają zwrócenia uwagi?

W systemie VITEK® 2 każdy izolat ma swój kod kolorowy określający jakość dopasowania do znanego fenotypu w bazie wiedzy. Kody kolorowe są określane jako „wyniki AES” i można je znaleźć w informacjach szczegółowych izolatu, jak pokazano poniżej.

Wszystkie wartości MIC zidentyfikowanego izolatu odpowiadają przewidywanemu rozkładowi wartości MIC dla określonego fenotypu. Baza wiedzy AES jest bardzo rozległa i obejmuje 141 organizmów oraz 4 000 fenotypów składających się z 55 000 rozkładów wartości MIC.

Jedna wartość MIC nie pasuje do oczekiwanego wzoru dla znanego fenotypu badanego mikroorganizmu. Wynik zgodny, z korektą biologiczną.

Izolat nie mógł zostać dopasowany do znanego fenotypu, ponieważ wartości MIC dla więcej niż 1 antybiotyku nie odpowiadały określonemu rozkładowi MIC w bazie wiedzy.

Wyniki AST są dostępne, ponieważ organizm występuje w bazie wiedzy AST. Jednak analiza ekspertowa AES nie została przeprowadzana, ponieważ identyfikowane gatunki nie występują w bazie wiedzy AES VITEK® 2. Brak danych w bazie wiedzy Advanced Expert System™.

Brak wyników AST lub analizy ekspertowej AES, ponieważ dla żadnego z antybiotyków nie zostały określone wartości progowe.

 

 pobierz PDFReferencje:

  1. The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters, version 7.1, 2017, http://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/ EUCAST_files/Breakpoint_tables/v_7.1_Breakpoint_Tables.pdf

  2. VITEK® 2 8.01 software