Zakażenia mikroorganizmami wielolekoopornymi (MDRO) doprowadziły przez dziesięciolecia do ograniczenia zasobności światowego arsenału antybiotyków. Dlatego niezwykle istotnym wyzwaniem jest znalezienie nowych sposobów leczenia tego typu zakażeń, a tym samym zapobieżenie rozwojowi oporności na nowe leki. Z tego właśnie względu badania wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki (AST) są tak ważne dla zapewnienia skuteczności środków przeciwdrobnoustrojowych w trakcie leczenia.

Aby sprostać temu wyzwaniu firma bioMérieux rozszerzyła klasyczny panel produktów ETEST®o kolejne testy AST dla nowych antybiotyków, opracowane z myślą o ciężkich zakażeniach wywołanych przez organizmy wielolekooporne. Najnowsze testy ETEST® to: ETEST® Ceftolozane/Tazobactam (C/T 256) oraz ETEST® Ceftazidime/Avibactam (CZA 256) dedykowane badaniu wrażliwości na leki zawierające kombinacje ceftolozan-tazobaktam i ceftazydym- awibaktam.

ETEST® jest doskonałym testem do badania wrażliwości, docenianym ze względu na możliwość określenia wartości MIC na skali – a nie tylko kategorii interpretacyjnej (S, I lub R) – już po 16 godzinach inkubacji. Precyzyjne wyniki uzyskiwane za pomocą pasków ETEST® pomagają lekarzom ustalić, czy zastosowane leczenie jest właściwe, dostosować je tak, by uzyskać jak najlepsze wyniki oraz monitorować stan pacjenta po zakończeniu kuracji.

Sprzedawany pod nazwą Zerbaxa®* ceftolozan-tazobaktam zalecany jest do leczenia osób dorosłych z powikłanymi infekcjami dróg moczowych (cUTI), w tym ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek oraz – w połączeniu z metronidazolem – powikłanych zakażeń wewnątrzbrzusznych (cIAI).1,2

Ceftazydym/awibaktam – znany pod nazwą handlową Avycaz® ** w USA i Zavicefta® *** w Europie
– stosowany jest w leczeniu niektórych wielolekoopornych zakażeń bakteriami Gram-ujemnymi.3,4W połączeniu z metronidazolem podawany jest w przypadku powikłanych infekcji wewnątrzbrzusznych (cIAI), jak również w leczeniu powikłanych infekcji dróg moczowych (cUTI), w tym ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek (AP) u pacjentów w wieku powyżej 18 lat.

Kombinacje ceftolozanu-tazobaktamu i ceftazydymu-aibaktamu opracowano w celu leczenia ciężkich zakażeń niereagujących na inne terapie. Ze względu na swoje znaczenie obydwie kombinacje otrzymały od Food and Drug Administration (FDA) oznaczenie QIDP (Qualified Infectious Disease Product).5Program QIDP wynika z założeń ustawy Generating Antibiotic Incentives Now (GAIN) Act z 2012 roku, czyli wprowadzonego przez Kongres programu motywacyjnego mającego zachęcać
do opracowania antybiotyków do walki z poważnymi, opornymi infekcjami. Program ten umożliwia FDA, między innymi, skracanie procedur i pozwala na większą elastyczność prawną w celu sprostania nagłym potrzebom medycznym w przypadku poważnych zakażeń zagrażających życiu.

Laboratorium mikrobiologiczne odgrywa kluczową, choć często niewidoczną, rolę w walce z organizmami wielolekoopornymi. Firma bioMérieux współpracuje z wieloma laboratoriami od ponad 50 lat wprowadzając innowacje opracowane przez mikrobiologów dla mikrobiologów. Nieustannie staramy się opracowywać zintegrowane rozwiązania zapewniające szybszy dostęp do wiarygodnych wyników, aby przyczyniać się do poprawy opieki nad pacjentami w przypadku ciężkich zakażeń.

*Merck
**Allergan
***Astra Zeneca/Pfizer


Literatura:

  1. http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/206829lbl.pdf

  2. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40265-013-0168-2

  3. Mosley, J.F. et. al. Ceftazidime-Avibactam (Avycaz) For the Treatment of Complicated Intra-Abdominal and Urinary Tract Infections. Pharmacy & Therapeutics. 41(8): 479–483.  2016 Aug.

  4. Nicolau, D.P. Focus on ceftazidime-avibactam for optimizing outcomes in complicated intra-abdominal and urinary tract infections. Expert Opin Investig Drugs. 2015;24(9):1261-73.. Epub 2015 Jul 6.

  5. https://www.fda.gov/downloads/drugs/guidancecomplianceregulatoryinformation/guidances/ucm358301.pdf