Infekce multirezistentními organismy (MDRO) snižují účinnost antimikrobiální léčby po celém světě již celá desetiletí. Je mimořádně důležité hledat nové možnosti léčby těchto infekcí – a zabránit tak vzniku rezistence na nové léky. Testování antimikrobiální citlivosti (AST) má proto zásadní význam pro zajištění účinnosti antimikrobiálních látek v průběhu celé léčby.

Společnost bioMérieux pro zajištění této potřeby rozšiřuje klasickou řadu ETEST® o další testy AST pro novější antimikrobiální látky, které jsou vyvinuté pro léčbu závažných infekcí způsobených multirezistentními organismy. K nejnovějším produktům řady ETEST® patří ETEST® Ceftolozan/Tazobaktam (C/T 256) a ETEST®Ceftazidim/Avibaktam (CZA 256) pro stanovení citlivosti na kombinace ceftolozan-tazobaktam, resp. ceftazidim-avibaktam.

ETEST® je účinný test pro stanovení citlivosti, který je široce ceněn pro schopnost poskytovat hodnoty MIC (nejen interpretační kategorii (S, I nebo R)) již po pouhých 16 hodinách inkubace. Přesné výsledky získané pomocí testu ETEST® umožňují lékařům určit nejlepší možnou léčbu a provádět úpravy léčby pro nejefektivnější výsledky u daného pacienta.

Ceftolozan-tazobaktam, dostupný na trhu pod názvem Zerbaxa®*, je indikován k léčbě dospělých pacientů s komplikovanými infekcemi močových cest (cUTI), včetně akutní pyelonefritidy, a v kombinaci s metronidazolem k léčbě komplikovaných intraabdominálních infekcí (cIAI).1,2

Ceftazidim/avibaktam, dostupný na trhu pod názvem Avycaz®** v USA a Zavicefta®*** v Evropě, se používá k léčbě infekcí způsobených určitými multirezistentními gramnegativními bakteriemi.3,4 Je indikován k léčbě komplikovaných intraabdominálních infekcí (cIAI) v kombinaci s metronidazolem a k léčbě komplikovaných infekcí močových cest (cUTI), včetně akutní pyelonefritidy (AP), u pacientů starších 18 let.

Kombinace ceftolozan-tazobaktam a ceftazidim-avibaktam byly vyvinuty k léčbě závažných infekcí rezistentních na jiné léky. Význam obou kombinací podtrhuje skutečnost, že jim bylo uděleno označení Qualified Infectious Disease Product (QIDP) od úřadu US Food and Drug Administration (FDA).5Program QIDP je součástí zákona Generating Antibiotic Incentives Now (GAIN) Act, kongresového motivačního programu z roku 2012 pro vývoj antimikrobiálních látek k léčbě závažných rezistentních infekcí. Program umožňuje úřadu FDA mimo jiné rychlé sledování a větší regulatorní flexibilitu pro řešení nenaplněných potřeb v medicíně v případě závažných, život ohrožujících infekcí.

Mikrobiologická laboratoř hraje rozhodující roli v boji proti multirezistentním organismům. Společnost bioMérieux je partnerem laboratoří již více než 50 let a zavádí inovace navržené odborníky v mikrobiologii pro potřeby mikrobiologických laboratoří.  Usilujeme o kontinuální vývoj integrovaných řešení pro rychlejší a přesnější výsledky, které přispívají ke zlepšení péče o pacienty se závažnými infekcemi.

*Merck
**Allergan
***Astra Zeneca/Pfizer


Literatura:

  1. http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/206829lbl.pdf

  2. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40265-013-0168-2

  3. Mosley, J.F. et. al. Ceftazidime-Avibactam (Avycaz) For the Treatment of Complicated Intra-Abdominal and Urinary Tract Infections. Pharmacy & Therapeutics. 41(8): 479–483.  2016 Aug.

  4. Nicolau, D.P. Focus on ceftazidime-avibactam for optimizing outcomes in complicated intra-abdominal and urinary tract infections. Expert Opin Investig Drugs. 2015;24(9):1261-73.. Epub 2015 Jul 6.

  5. https://www.fda.gov/downloads/drugs/guidancecomplianceregulatoryinformation/guidances/ucm358301.pdf