Nové druhy patogenů, které mohou způsobit závažnější infekce a vykazují větší odolnost proti antimikrobiálním látkám, představují vážný zdravotní problém po celém světě. Boj proti těmto patogenům vyžaduje soustředěné úsilí na mnoha úrovních. Mikrobiologická laboratoř hraje významnou roli při rychlé identifikaci původce nákazy, která lékařům umožňuje včasné zahájení a sledování vhodné léčby. Společnost bioMérieux je odhodlána řešit nové hrozby a za tímto účelem dodává diagnostické nástroje pro potřeby mikrobiologů.

Jedním z nových patogenů je Candida auris. Candida auris byla poprvé popsána před 8 lety v Japonsku a od té doby se rychle šíří po celém světě. Tato kvasinka, která může vykazovat mnohočetnou rezistenci k lékům, často způsobuje širokou řadu invazivních infekcí, včetně infekcí ran, močových cest a krve. Ohroženi jsou zejména pacienti, kteří recentně podstoupili chirurgický zákrok, měli zavedený centrální žilní katétr nebo byli hospitalizováni po delší dobu, a dále pacienti s diabetem. Riziko výskytu infekcí spojených se zdravotní péčí je vysoké, protože se nákaza snadno šíří a vykazuje klonální přenos mezi nemocnicemi i v rámci zdravotnických zařízení

„Čelíme [celosvětově] infekcím Candida auris, jejichž léčba i kontrola jsou obtížné,“ říká v rozhovoru z nedávné doby na ECCMID 2017 ve Vídni Dr. Alexandre Alanio, Mykolog, MD Ph.D. z nemocnice Saint Louis Hospital v Paříži. „Některé kmeny [Candida auris] jsou rezistentní vůči mnoha antimykotikům – některé dokonce i proti všem třem hlavním antimykotikům . U jiných druhů rodu Candida  jsme tento jev dosud nepozorovali.“

Potřebujeme zabránit nevhodné léčbě a dalšímu šíření infekce, proto je důležité podrobnější vyšetření, vzniknou-li jakékoliv pochybnosti ohledně určitého patogenu Candida. „Pokud se setkáte s druhem rodu Candida, který nejste schopni identifikovat, mělo by to podnítit další pátrání,“ říká doktor Alanio.

Candida auris  často zůstává v rutinních mikrobiologických laboratořích bez zjištění, protože komerční identifikační systémy nesprávně identifikují většinu izolátů jako C. haemulonii1. Pro přesnou identifikaci Candida auris jsou proto zapotřebí specializované laboratorní metody.

Společnost bioMérieux má k dispozici dva systémy ke splnění této naléhavé potřeby v oblasti identifikace, jejichž databáze obsahují identifikační algoritmy pro C. aurisVITEK® MS RUO ( je zapotřebí softwarový aktualizační balíček Sacchromycetales) a nejnovější software VITEK® 2 (verze 8.01 – pro ověření dostupnosti kontaktujte zástupce společnosti).  Dotyčný druh bude zařazen i do příští aktualizace databáze softwaru VITEK® MS IVD (v3.2).

Podívejte se na rozhovor mezi zástupcem společností bioMérieux a Dr. Alaniem a zjistěte více o kvasince C. auris:


[1] . Kathuria et. al. “Multidrug-Resistant Candida auris Misidentified as Candida haemulonii: Characterization by Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization–Time of Flight Mass Spectrometry and DNA Sequencing and Its Antifungal Susceptibility Profile Variability by Vitek 2, CLSI Broth Microdilution, and Etest Method.” Clin. Microbiol. June 2015 vol. 53 no. 6 1823-1830