Najnowsza aktualizacja oprogramowania VITEK® MS zawiera bazę danych do identyfikacji prątków, Nocardia i pleśni*, dzięki czemu jest on pierwszym systemem MALDI-TOF ze znakiem IVD-CE umożliwiającym szybką identyfikację gatunków istotnych pod względem klinicznym. Dostępne są także zestawy odczynników do inaktywowania i ekstrakcji umożliwiające szybkie i bezpieczne przeprowadzanie oznaczeń.

Technologia MALDI-TOF MS umożliwia wiarygodną i dokładną identyfikację na poziomie gatunku, grupy oraz rodzaju w ciągu kilku minut. System VITEK® MS już od dawna może w wiarygodny sposób identyfikować liczne bakterie i grzyby drożdżopodobne oferując pomoc w diagnostyce mikrobiologicznej. Szybka identyfikacja prątków1Nocardia i pleśni jest ważnym rozszerzeniem jego możliwości. Szybka identyfikacja tych mikroorganizmów umożliwia szybszą identyfikację przyczyn chorób, takich jak ciężkie infekcje grzybicze, gruźlica oraz zapalenie szpiku i kości wywołane przez prątki niegruźlicze (NTM).

Nowe gatunki są częścią kompleksowej aktualizacji, która rozszerza bazę danych VITEK® MS do 1046 gatunków oraz 15 172 różnych szczepów bakterii, grzybów drożdżopodobnych oraz pleśni. Wprowadzone zmiany umożliwiają wykrywanie:

  • 39 taksonów prątków obejmujących ogółem 48 gatunków
  • 14 gatunków Nocardia
  • 47 taksonów pleśni obejmujących ogółem 48 gatunków
  • 197 innych, nowych bakterii oraz grzybów drożdżopodobnych

Wiodący na rynku system VITEK® MS wykorzystuje unikalny algorytm Advanced Spectra Classifierumożliwiający doskonałe rozróżnienie pomiędzy gatunkami. Baza danych obejmuje ponad 15 000 różnych szczepów pozwalając dokonać, dla większej dokładności, rozróżnienia w obrębie gatunku bez konieczności manipulowania wynikami w celu jego identyfikacji2.

Systemy VITEK® MS i VITEK® 2 oferują elastyczność niezbędną do optymalizacji procedur pracy laboratorium, umożliwiają szybkie uzyskanie wiarygodnych wyników oraz wspierają wdrożenie właściwej antybiotykoterapii. Rozwiązania VITEK® to szybkie i dokładne raportowanie wyników, niezależnie od tego, czy chodzi o rutynową diagnostykę, nietypowe lub oporne organizmy, czy też sytuacje krytyczne.


* Baza danych posiada znak IVD-CE. Procedury FDA dopuszczenia wyrobu do obrotu są obecnie w toku. Produkt nie jest obecnie oferowany na terenie Stanów Zjednoczonych.

  1. Mather, C.A., et. al. Comparison of the Bruker Biotyper and Vitek MS Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization–Time of Flight Mass Spectrometry Systems for Identification of Mycobacteria Using Simplified Protein Extraction Protocols. J. Clin. Microbiol. 2014, 52(1):130.

  2. Pence M.A., et. al. Comparison and optimization of two MALDI-TOF MS platforms for the identification of medically relevant yeast species. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2014 ; 33(10):1703.