Co sprawia, że system pracujący w laboratorium mikrobiologicznym jest wydajny? Wydajność wynika z elastyczności, ergonomicznej konstrukcji systemu, a także oprogramowania umożliwiającego skuteczną kontrolę procesów i przepływu informacji. A wszystko to przy minimalnym udziale użytkownika.

Zasady te były podstawowymi założeniami dla najnowszej aktualizacji oprogramowania systemu bioMérieux VITEK® 2  do automatycznej identyfikacji i badania lekowrażliwości mikroorganizmów (ID and AST). VITEK® 2 uważany jest za najbardziej wydajny system ID and AST na rynku dzięki zautomatyzowanej pracy oraz znormalizowanym wynikom dostępnym tego samego dnia 2,7-11.

Dzięki wprowadzeniu oprogramowania 8.01 VITEK® użytkownicy będą w stanie wykorzystać swoje urządzenia w bardziej skuteczny sposób. Intuicyjne, bezpieczne, wykorzystujące dostęp do Internetu, konfigurowalne oprogramowanie usprawnia procedury pracy laboratorium i zapewnia dostęp wielu użytkownikom z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Aktualizacja oprogramowania jest świetną okazją do wprowadzenia zmian w procedurach pracy laboratorium, które umożliwiłyby bardziej efektywne i mniej czasochłonne opracowanie materiału. Oprogramowanie 8.01 VITEK® 2 pozwala użytkownikom:

 • Zdalnie konfigurować karty ID i AST z dowolnego komputera z dostępem do Internetu, niepodłączonego do stacji pracy (Smart Carrier Station).
 • Konfigurację wielu kaset jednocześnie, zgodnie z wymaganiami użytkownika.
 • Przeglądanie i zatwierdzenie izolatów oraz informacji o pacjencie z dowolnego komputera z dostępem do Internetu.

Oprogramowanie 8.01 VITEK® 2 uwzględnia wiele punktów odcięcia (breakpoints) podanych w zaktualizowanych wytycznych EUCAST oraz CLSI opublikowanych w 2015 roku. Nowa wersja oprogramowania  zwiększa liczbę identyfikowanych gatunków drobnoustrojów o piętnaście nowych mikroorganizmów (Tabela 1)

Ponadto oprogramowanie 8.01 VITEK® 2 jest w stanie określać lekowrażliwość nowego antybiotyku
– ceftolozan/tazobaktam. Antybiotyk ten pozwala badać wrażliwość na ceftolozan/tazobaktam Gram-ujemnych bakterii tlenowych, takich jak: Enterobacteriaceae i P. aeruginosa, co umożliwia optymalizację leczenia preparatem Zerbaxa® firmy MSD.

Ceftolozan firmy MSD to nowa cefalosporyna hamująca wytwarzanie białek PBP przez P. aeruginosa (E. G., PBP1b, PBP1c i PBP3) oraz E. coli (E. G., PBP3). W połączeniu z tazobaktamem będącym inhibitorem beta-laktamaz wykazano in vitro ich aktywne działanie przeciwko Enterobacteriaceae wytwarzającym ESBL (TEM, SHV, CTX-M i OXA). Wykazano również in vitro aktywność połączenia tych dwóch substancji przeciwko P. aeruginosa z chromosomalną AmpC, OprD, MexXY i MexAB. Informacje szczegółowe dotyczące ceftolozanu/tazobaktamu dostępne są na stronie: https://www.zerbaxa.com/

 

W celu omówienia terminów aktualizacji oprogramowania systemu VITEK® 2 do wersji 8.01 proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy bioMérieux.

 

Table1: Nowe mikroorganizmy dostępne w bazie danych oprogramowania 8.01 VITEK® 2

GN GP
Hafnia paralvei Streptococcus iniae
Tatumella ptyseos Listeria rocourtiae
Ralstonia insidiosa Listeria fleischmannii
Pandoraea spp

 

NH YST
Riemerella anatipestifer Cryptococcus gattii
Histophilus somni Zygosaccharomyces spp
Actinobacillus pleuropneumoniae Candida auris
Actinobacillus suis Candida duobushaemulonii
Moraxella (Neisseria) ovis Candida haemulonii var vulnera
Neisseria weaveri

 


Literatura

 1. Barry J., Brown A., Ensor V., Lakhani U., Petts D., Warren C., Winstanley T. Comparative evaluation of the VITEK® 2 Advanced Expert System (AES) in five UK hospitals. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2003; 51: 1191–1202.

 2. Blondel-Hill E., Jang W., Lee I., Borton N., Book L., Thomas E. Comparison of Phoenix™ and VITEK® 2 Compact for Performance of Identification and Susceptibility Testing, Workflow, and Time to Report. ICAAC 2006; Poster D-691.

 3. Barenfanger J., et. al. J Clin Microbiol, 1999; 37(5): 1415

 4. Galar A., Yuste J.R., Espinosa M., Guillén-Grima F., Hernáez-Crespo S., and Leiva J. Clinical and economic impact of rapid reporting of bacterial identification and antimicrobial susceptibility results of the most frequently processed specimen types. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2012; 31 (9): 2445-2452.

 5. Galar A., et. al. J Infect, 2012; 65(4):302

 6. LaBombardi V.J. Maximizing the Use of the Advanced Expert System™ to Improve Patient Care. bioMerieux White Paper, 2011.

 7. Ayats J., Cisnal M., Lucena J., and Marin R. Analysis of the Impact of Using a VITEK® 2 COMPACT System in a Clinical Microbiology Laboratory: Comparison with the MicroScan WalkAway System®. ASM 2007; Poster C-158.

 8. Eigner U., Schmid A., Wild U., Bertsch D., Fahr A.M. Analysis of the Comparative Workflow and Performance Characteristics of the VITEK 2 and Phoenix Systems. Journal of Clinical Microbiology, 2005; 43(8): 3829–3834.

 9. Heller-Ono A. Ergonomic Analysis Comparison of the VITEK® 2 and VITEK® 2 Compact with the Microscan WalkAway® 96 and Phoenix™ For Work Flow Efficiency and the Likelihood of Distal Upper Extremity Strain. bioMerieux White Paper, 2008.

 10. Hooper M., Hill C., Hadwell V., Blondel-Hill E. Comparison of bioMerieux VITEK® 2 XL, BD Phoenix, and Seimens MicroScan Walkaway96 plus choosing an identification and antimicrobial susceptibility testing system for a medium sized microbiology laboratory. ECCMID 2013; Poster P-1536.

 11. Römmler W., Beer L., Kessler M., and Kaehler K. Analysis of the Comparative Workflow and ID/ AST Test Result Accuracy of the VITEK® 2 compact and the Phoenix™ Systems. ASM 2006; Poster C-123.