Pasek ETEST® Ceftolozane/Tazobactam (C/T 256)* to nowe, niezawodne rozwiązanie do badania lekowrażliwości dla ceftolozanu z tazobaktamem. Pozwala uzyskać dokładne wartości MIC i oferuje wysoce precyzyjne informacje pomagające zoptymalizować leczenie preparatem Zerbaxa® firmy MSD. Preparat Zerbaxa® zalecany jest w leczeniu dorosłych pacjentów z powikłanym zakażeniem dróg moczowych, w tym z ostrym odmiedniczkowym zapaleniem nerek, a w połączeniu z metronidazolem, w leczeniu powikłanego zakażenia wewnątrzbrzusznego.1,2.

Istotny element racjonalnej antybiotykoterapii

Organizmy wielooporne (MDRO), a w szczególności bakterie Gram-ujemne, stanowią krytyczne i rosnące zagrożenie dla zdrowiaRacjonalnaantybiotykoterapia ma kluczowe znaczenie dla poprawy wyników leczenia pacjentów, uniemożliwiając rozwój mechanizmów oporności mikroorganizmów i pomagając utrzymać skuteczne działanie nowych antybiotyków.

Dokładne określenie lekowrażliwości pomaga zoptymalizować leczenie przeciwbakteryjne i przez to jest kluczowe z punktu widzenia racjonalnej antybiotykoterapii i wyniku leczenia pacjentów. Dokładne wyniki uzyskane przy pomocy paska ETEST® C/T 256 wspierają lekarzy podczas podejmowania decyzji o podaniu preparatu Zerbaxa®.

ETEST® Ceftolozan/Tazobaktam: precyzja i jakość

  • Bardziej precyzyjny obraz oznaczeń lekowrażliwości: dokładna wartość MIC dla ceftolozanu z tazobaktamem w przypadku wyników dla standardowych dwukrotnych rozcieńczeń, to więcej niż tylko kategoria interpretacyjna (S, I lub R)
  • Szybkość: zaledwie 16 godzin oczekiwania na wynik określenia lekowrażliwości tlenowych bakterii Gram-ujemnych1, takich jak Enterobacteriaceae i P. aeruginosa
  • Wysoka jakość, oferowanych przez bioMérieux pasków ETEST® .

ETEST® Ceftolozan/Tazobaktam to najnowszy produkt oferowany przez bioMérieux z linii oryginalnych pasków gradientowych do określania wartości MIC Etest®. Gradient obejmujący 15 podwójnych rozcieńczeń stężeń antybiotyku pozwala określić wartości MIC z większą precyzję niż metoda Kirby-Bauera. Cała gama produktów obejmuje ponad 95 środków przeciwbakteryjnych, w tym antybiotyki i leki przeciwgrzybicze, oraz testy pozwalające wykryć mechanizmy oporności (ARD). Łatwe w użyciu paski są znane na całym świecie dzięki swojej udowadnianej przez lata wysokiej jakości  3,4.

* Posiada znak IVD-CE. Procedury FDA dopuszczenia wyrobu do obrotu są obecnie w toku.


Literatura

  1. http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/206829lbl.pdf

  2. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40265-013-0168-2

  3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8818874/

  4. David Landman , Simona Bratu , Sandeep Kochar , Monica Panwar , Manoj Trehan , Mehmet Doymaz , and John Quale. Evolution of antimicrobial resistance among Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii and Klebsiella pneumoniae in Brooklyn, NY. JAC Advance Access published on July 1, 2007, DOI 10.1093/jac/dkm129. J. Antimicrob. Chemother. 60: 78-82.